CISZA

Wielka sobota wymaga ciszy i zadumy. Cały ten harmider ze święconką nie służy temu i chociaż jest to piękna tradycja, jednak mało istotna. Dzisiaj trzeba znaleźć czas na posiedzenie w ciszy kościoła, nawet jeśli ucierpi na tym przygotowanie takich, czy innych potraw. Ważne aby w tych dniach nasycić duszę, serce orędziem o Zmartwychwstaniu i z tym orędziem pójść dalej i głosić światu Dobrą Nowinę o Ziemi Obiecanej. To orędzie rozniesie się już dzisiejszej nocy, pójdziemy z nim na ulice naszego miasta.

F. G.

Zobacz zdjęcia
Udostępnij