Wybory do Rady Parafialnej

Wybory do Rady Parafialnej w Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Legnicy – 2019 r.

Protokół powyborczy

(ZATWIERDZONY PRZEZ BISKUPA LEGNICKIEGO)

W dniu 09.06.2019 r. w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Legnicy odbyły się wybory do Rady Duszpasterskiej oraz Rady ds. Ekonomicznych.

         Przebieg wyborów nadzorowała komisja wyborcza w składzie:

  1. ks. Wiesław WALENDZIK
  2. Janina MAZURKIEWICZ
  3. Kazimierz RAWSKI
  4. Andrzej ROGALSKI
  5. Maria ROWIŃSKA
  6. Józef ROWIŃSKI

         Wybory zostały przeprowadzone zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Legnickiej i Statutem Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych w Diecezji Legnickiej oraz dekretami Biskupa Legnickiego z dnia 02.12.2018 r. Skład Rad Parafialnych jest następujący:

  1. Członkowie Rady Duszpasterskiej z wyboru parafian:

Czytaj dalej…