Litania do bł. Jakuba Strzemię

Litania do bł. Jakuba Strzemię

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami

Błogosławiony Jakubie, jaśniejący żywą wiarą

Błogosławiony Jakubie, umocniony wielką nadzieją

Błogosławiony Jakubie, pałający miłością Boga i bliźniego

Błogosławiony Jakubie, roztropny w działaniu

Błogosławiony Jakubie, sprawiedliwy w rządzeniu

Błogosławiony Jakubie, wstrzemięźliwy w używaniu dóbr doczesnych

Błogosławiony Jakubie, mężny w trudnościach i przeciwnościach życia

Błogosławiony Jakubie, pełen darów Ducha Świętego

Błogosławiony Jakubie, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu

Błogosławiony Jakubie, miłośniku i apostole czci Najświętszej Maryi Panny

Błogosławiony Jakubie, chlubo Zakonu Franciszkańskiego

Błogosławiony Jakubie, wielki Pasterzu Lwowa

Błogosławiony Jakubie, niezmordowany w głoszeniu nauki Chrystusowej

Błogosławiony Jakubie, dobry pasterzu owczarni Chrystusowej

Błogosławiony Jakubie, nauczycielu braci odłączonych od Kościoła

Błogosławiony Jakubie, nawracający niewierzących

Błogosławiony Jakubie, opiekunie ubogich

Błogosławiony Jakubie, obrońco uciśnionych

Błogosławiony Jakubie, miłośniku jedności i zgody

Błogosławiony Jakubie, na wzór Chrystusa cichy i pokornego serca

Błogosławiony Jakubie, ojcze i stróżu naszej ojczyzny

Błogosławiony Jakubie, możny patronie przed Bogiem

Błogosławiony Jakubie, wsławiony wielu cudami

Abyśmy Boga kochali nade wszystko, uproś nam u Boga

Abyśmy byli wiernymi dziećmi Kościoła Świętego, uproś nam u Boga

Abyśmy byli gorliwymi czcicielami Najświętszego Sakramentu, uproś nam u Boga

Abyśmy często i godnie przyjmowali Komunię Świętą, uproś nam u Boga

Abyśmy byli wiernymi czcicielami Najświętszej Maryi Panny, uproś nam u Boga

Abyśmy kochali naszą ojczyznę, uproś nam u Boga

Abyśmy kochali naszych bliźnich i wyświadczali im dobro, uproś nam u Boga

Abyśmy ciebie zawsze wzywali i naśladowali, uproś nam u Boga

Abyśmy za twoim wstawiennictwem doznawali łask i cudów, uproś nam u Boga

Abyśmy z tobą królowali w niebie, uproś nam u Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K. Módl się zanami błogosławiony Jakubie.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Jakuba Strzemię, biskupa, apostolską gorliwością w głoszeniu Ewangelii, + spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem * zawsze składali Tobie świadectwo przez naszą wiarę i czyny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Udostępnij