KONKURS BIBLIJNY

XXVI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO
DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl organizują XXVI Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów. W tym roku obowiązującym materiałem będą Ewangelie Synoptyczne wraz ze wstępami i przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V).

Konkurs adresowany jest do ministrantów i lektorów, którzy aktualnie należą
do Liturgicznej Służby Ołtarza, a ich wiek nie przekracza 26 lat (Konkurs adresowany jest wyłącznie do chłopców). Do udziału w Konkursie zaproszeni są:

   – uczestnicy indywidualni w dwóch kategoriach wiekowych: (I) szkoła podstawowa
i gimnazjum; (II) szkoła ponadgimnazjalna i starsi,

   – drużyny liczące od 3 do 5 osób.

Każda parafia (a w finale diecezja) może być reprezentowana maksymalnie przez jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej. Uczestnik indywidualny nie może być członkiem drużyny.

            Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach:

  • eliminacje diecezjalne odbędą się dnia 16 marca 2019 r.[1] (testy eliminacyjne zostaną odpowiednio wcześniej rozesłane do zgłoszonych diecezji)[2] – należy wyłonić indywidualnych zwycięzców i drużynę diecezjalną,
  • laureaci etapu diecezjalnego wezmą udział w finale ogólnopolskim w Seminarium Duchownym w Paradyżu w dniach 17-18 maja 2019 r.

Jak co roku nasi dobroczyńcy przygotowują cenne nagrody!

Zgłoszenia przez e-mail (okbml@ubiblijnieni.pl) są przyjmowane elektronicznie do 10 marca 2019 r. (wcześniej należy wypełnić stosowne formularze, które są do pobrania na stronie www.ubiblijnieni.pl).

[1] W wyjątkowych sytuacjach termin ten w pojedynczych diecezjach może ulec zmianie, ale tylko za wiedzą i zgodą Organizatorów.

[2] Zgłoszenia przyjmowane będą tylko od Księży – Biblistów lub diecezjalnych Moderatorów Liturgicznej Służby Ołtarza.

Doświadczenie minionych lat podpowiada, że czasem duszpasterze Służby Liturgicznej nie są zainteresowani organizowaniem tego konkursu w swojej diecezji i przejmują to zadanie księża bibliści. Gdyby jednak była taka możliwość, proszę o przekazanie tej informacji i/lub współpracę z księżmi odpowiedzialnymi za ministrantów i lektorów. Bóg zapłać!

 

 Z wyrazami szacunku

Łukasz Łaszkiewicz

Moderator Dzieła Biblijnego

Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Udostępnij