Nowenna za przyczyną św. Brata Alberta

Boże, nieskończenie dobry i miłosierny, wejrzyj na zasługi świętego Brata Alberta, który za przykładem Twego Syna stał się bratem wszystkich ludzi i przez pokorną posługę najbardziej opuszczonym i skrzywdzonym, ocalał w nich godność ludzką i wzbudzał wiarę w Twoją Opatrzność. Przez Jego wstawiennictwo racz łaskawie użyczyć mi łaski ……… o którą z ufnością Cię proszę.

       Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…       Święty Bracie Albercie, módl się za nami.

Udostępnij