DROGOWSKAZY NOWEGO CZŁOWIEKA

Zasady  życia wspólnot Ruchu Światło – Życie

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki to niezwykła postać. Należał do grona największych postaci Kościoła w Polsce XX wieku. Z jego inspiracji korzystał chętnie św. Jan Paweł II jako metropolita krakowski, a potem jako papież.

Dziełem ks. Franciszka jest Ruch Światło-Życie. Przez formację tego ruchu przeszło setki tysięcy młodych ludzi. Rdzeniem tej formacji są Drogowskazy Nowego Człowieka – 10 fundamentalnych dla chrześcijanina prawd życia wiary. I te właśnie Drogowskazy przyjęte zostały jako parafialny program na ten rok duszpasterski. Dostosowując do naszych potrzeb i możliwości każdy Drogowskaz stał się tematem miesięcznej pracy, w której można podjąć następujące duchowe starania:

 • codzienna praca z Pismem św. według notatnika (tematy są przygotowane na 2 tygodnie formacji) – do nabycia w zakrystii

 • spotkania w grupkach dzielenia

 • Celebracja Słowa Bożego na podsumowanie miesięcznej formacji

Formacja rozpoczęła się we wrześniu i potrwa do czerwca. Poszczególne miesiące mają swój Drogowskaz (w nawiasie termin Celebracji Słowa Bożego – zawsze o g. 19.00):

 • wrzesień 2018 r. – JEZUS CHRYSTUS (26.09.2018 r.)

 • październik 2018 r. – NIEPOKALANA (24.10.2018 r.)

 • listopad 2018 r. – DUCH ŚWIĘTY (28.11.2018 r.)

 • grudzień 2018 r. – KOŚCIÓŁ (02.01.2019 r.)

 • styczeń 2019 r. – SŁOWO BOŻE (30.01.2019 r.)

 • luty 2019 r. – MODLITWA (27.02.2019 r.)

 • marzec 2019 r. – LITURGIA (27.03.2019 r.)

 • kwiecień 2019 r. – ŚWIADECTWO (24.03.2019 r.)

 • maj 2019 r. – NOWA KULTURA (29.05.2019 r.)

 • czerwiec 2019 r. – AGAPE (26.06.2019 r.)

Link do prezentacji Drogowskazów

https://slideplayer.pl/slide/807727/

 1. JEZUS CHRYSTUS jest moim Światłem i Życiem oraz jedyną Drogą do Ojca. Przyjąłem Go jako mojego Pana i Zbawiciela. Oddaję Mu swoje życie, aby nim kierował.
 2. NIEPOKALANA jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w Różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.
 3. DUCH ŚWIĘTY namaścił Jezusa. Dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Świętego, który sprawił, że narodziłem się na nowo do życia dziecka Bożego skierowanego w miłości i posłuszeństwie ku Ojcu. Dlatego chcę prowadzić życie w Duchu, poddając się Jego tchnieniu i mocy.
 4. KOŚCIÓŁ – wspólnota pielgrzymującego ludu Bożego, zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. Jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek; dlatego chcę wrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę, poprzez żywą komórkę grupy w ramach Kościoła lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła powszechnego.
 5. SŁOWO BOŻE stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował stały wysiłek zachowania go, pójścia za nim i czynienia go słowem życia. Dlatego chcę karmić się nim jak najczęściej, szczególnie poprzez osobiste i wspólne z braćmi studiowanie Pisma Świętego.
 6. MODLITWA jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas. Dlatego chcę być wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania.
 7. LITURGIA, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia. Dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według zaleceń soborowej odnowy liturgii.
 1. ŚWIADECTWO słowa i życia jest nakazem Pana, który chce, aby światłość nasz świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego, abyśmy mogli stać się Jego świadkami. Ufając tej mocy i modląc się o nią chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa – mojego Pana i Zbawiciela.
 2. NOWA KULTURA polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia. Jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji. Moim świadectwem w tej dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków oraz szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby.
 3. AGAPE czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach, dzięki której osoba może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie dla Boga i bliźnich, jest najwyższą formą świadectwa i urzeczywistniania się osoby. Dlatego poprzez stałe przekreślanie swego egoizmu, naśladowanie Chrystusowego Krzyża, chcę wdrażać się w postawę bezinteresownej służby- diakonii, służąc na wzór Syna Człowieczego wspólnocie Kościoła oraz wszystkim braciom, zwłaszcza najmniejszym i uciśnionym.
Udostępnij