Dar i zadanie

To była niezwykle wzruszająca chwila, gdy w samo południe mieszkańcy Legnicy wraz prezydentem miasta panem Tadeuszem Krzakowskim oraz z naszymi biskupami, odśpiewali wspólnie hymn narodowy. Wszyscy razem, bez względu na poglądy polityczne, różnice religijne, czy różnice wieku, bo wszyscy razem jesteśmy Polakami. Atmosfera była niezwykła. A na godzinę trzynastą biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski zaprosił wszystkich na Mszę Św. za Ojczyznę.

W naszej parafii, dzień wcześniej, z inicjatywy wspólnoty Żywego Różańca, modliliśmy się za Ojczyznę modlitwą różańcową, wszystkie

cztery części, klęcząc przed Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

Modliliśmy się za Ojczyznę, czyli za nas wszystkich, aby w naszych sercach zwyciężał pokój, aby różnice poglądów nie budowały między nami murów wrogości, a szczególnie my, chrześcijanie, musimy pamiętać, aby nie dawać się wciągać w bieżącą walkę polityczną. My nie mamy wrogów, a niestety narracja w debacie politycznej, po każdej stronie, prowadzi do wrogości wobec inaczej myślących. Tego musimy się wystrzegać.

Cieszmy się wolnością, ale pamiętajmy, że wolność jest nie tylko darem, lecz również zadaniem. Wolność jest czymś, co trzeba stale budować, bo gdy poprzestanie się na tym, co jest, można ją utracić. My chrześcijanie nie możemy zapominać, że jedynym gwarantem wolności jest Chrystus, że tylko w Nim wolność jest realizowana w sposób rzeczywisty. Realizowanie, tworzenie przestrzeni wolności to nic innego jak budowanie w sobie i przekazywanie innym miłości, zrozumienia, to budowanie wspólnoty. Wolności nie budujemy, bo to niemożliwe, na gniewie i nienawiści.

Możemy się różnić, lecz musimy okazywać sobie szczery szacunek, tak jak uczy nas Jezus.

Feliks Grywaldzki

Udostępnij