W świętych obcowaniu

Niech będzie chwała

Bogu w Trójcy Jedynemu

Niech będzie chwała

Jezusowi Chrystusowi

za Jego śmierć i zmartwychwstanie

za odkupienie naszych win

za w Eucharystii z nami trwanie

Niech będzie chwała

za świętych obcowanie

W Kościele Jego trwanie

za jedność i miłość

po tej i tamtej stronie życia

Oto dzień Wszystkich Świętych

Bogu oddanych

oczyszczonych ogniem miłości

i tych co jeszcze w drodze

uczą się kochania

całym sercem

całą duszą

bez opamiętania

I chociaż czasem grzech

ubrudzi jak smoła

Jego święci

tu i tam

wznoszą ramiona

w modlitwie gorliwej

o Miłosierdzie

Niech będzie chwała

Bogu w Trójcy Jedynemu

za jedność w miłości

świętym obcowaniu

w modlitwie wytrwałej

by zdążać do celu

życia wiecznego

radości bez końca

dnia bez zachodu słońca

w Nim i dla Niego

z Nim w jasności wspaniałej

AMEN

/Feliks Grywaldzki/

Udostępnij