Nowenna do św. Anny

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  Modlitwa:  Chwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, jakiej doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje Cię jako matkę Najświętszej Maryi Panny, matki Zbawiciela. Ludzie wzywają Ciebie jako potężną Czytaj dalej…

Młyn-Fest 2018

Zapraszamy na Młyn-Fest 2018 pod hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna” (100% Łaski na 100-lecie Niepodległości). Zapisy NA FORMULARZU POD PLAKATEM lub pod linkiem: ZAPISY Osoby niepełnoletnie powinny przywieźć pisemną zgodę rodzica na uczestnictwo wraz z informacją o alergiach i innych ważnych Czytaj dalej…

Nowenna do Krwi Chrystusa

Panie Jezu Chryste,kiedy w czter­dzie­ści dni po swo­im zmar­twych­wsta­niu wra­ca­łeś do Ojca, kaza­łeś swo­im uczniom, razem zgro­ma­dzo­nym, ocze­ki­wać na zesła­nie Ducha Świę­tego. Przez dzie­więć dni trwa­li na modli­twie, aby otrzy­mać dar ponad wszyst­kie dary, aby stać się praw­dzi­wymi Apo­sto­łami. Ufa­jąc, że Czytaj dalej…