Nowenna do świętej Klary

Wprowadzenie

Święta Klaro, Ty byłaś pierwszą naśladowczynią świętego Franciszka, który całym sercem umiłował Chrystusa. Tak jak on przylgnęłaś do Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego. Nic i nikt, i nigdy nie rozdzielił tego wspaniałego zjednoczenia, tej gorącej miłości. Ciałem byłaś pielgrzymem na tej ziemi, lecz duchem zamieszkiwałaś już w niebiosach. Twym udziałem były wszystkie jaśniejące cnoty, a najbardziej ze wszystkich – miłość. Ze względu na nie jaśniejesz na niebie i na ziemi. Oczywiście nie świecisz własnym światłem, lecz przez Ciebie promieniuje samo światło Boga. To światło było strzeżone w zamkniętym klasztorze, lecz tajemniczo promieniowało na cały świat. Uproś nam tę łaskę, abyśmy – tak jak Ty – umiłowali Chrystusa, który dla nas urodził się ubogim, żył w ubóstwie i umarł nagi na krzyżu, abyśmy byli zwierciadłem, które odbija Boże światło dla wszystkich ludzi na świecie. Czytaj dalej…

NOWENNA DO ŚW. IGNACEGO LOYOLI

O ODNOWĘ ŻYCIA – dzień 1

O święty ojcze Ignacy, który przez ochoczą i wspaniałomyślną ofiarę z siebie, uczynioną na służbę Bogu Najwyższemu, dałeś nam przykład prawdziwego nawrócenia, spraw, abym i ja, idąc za natchnieniem Bożym, podjął(a) skuteczną odnowę mojego życia duchowego i jako gorliwy chrześcijanin współpracował w dziele odnowy Kościoła i świata. Niech Chrystusowa Ewangelia oraz przykład życia świętych Pańskich mnie w tym wspomagają. Chwała Ojcu… (3 razy).

P. Módl się za nami, święty ojcze Ignacy. W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Czytaj dalej…

Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej
(na rozpoczęcie nowenny)
O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędow­niczko Szkaplerza świętego, Matko Boga! Oto ja, Two­je dziecko, wznoszę do Ciebie błagalnie ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo Szkaplerza świętego, ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja.
Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać? Wiem, o dobra Matko, serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich po­trzebach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania. Od wie­ków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój mą duszę, o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Na Twoją chwałę w Szkaplerzu świętym żyć i umierać pragnę. Amen.
Dzień pierwszy — 7 lipca
„Miłujcie Maryję! Z tej miłości nie przestawajcie czer­pać siły dla waszych serc. Niech Ona okazuje się dla was i przez was Matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni są tej macierzyńskiej opieki”.
Jan Paweł II
Maryjo, Kwiecie Karmelu i Matko nasza! Ukazałaś się niegdyś prorokowi Eliaszowi w postaci jasnego obłoku, który wzniósłszy się nad morzem, użyźnił spra­gnioną ziemię obfitym deszczem. Pokornie Cię błaga­my, racz nam wyjednać obfite zdroje łask niebieskich, które ubogacą nasze dusze, aby wydawały stokrotny plon świętych cnót i dobrych uczynków i abyśmy słu­żąc Bogu w wierze oraz miłości, już w tym życiu mo­gli się cieszyć błogą nadzieją oglądania Go w szczę­śliwej wieczności.
Składamy w Twoje Matczyne ręce nasze potrzeby i intencje tej nowenny, ufni, że nie odrzucisz naszej prośby, najlepsza i najczulsza Matko. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
 
Dzień drugi — 8 lipca
„Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa, Ona jest po to, aby do Niego prowadzić”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Gwiazdo Karmelu i Matko nasza, która pałając szczególną miłością ku dzieciom odzianym Szkaplerzem świętym, nawiedzasz ich dusze, pocie­szasz je słowem i przykładem, uproś nam, o Królowo nasza, aby Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, swą Boską światłością rozproszył ciemności naszych umysłów; abyśmy poznali wartość Jego miłości ku nam zwróconej i serdecznie Go miłowali, abyśmy zrozu­mieli doniosłość naszych obowiązków i sumiennie je wypełniali, abyśmy wszystkie myśli, słowa i czyny kierowali ku większej chwale Bożej i zbudowaniu naszych bliźnich.
Pokornie powierzamy Ci wszystko, co nas dręczy, niepokoi i boli. Ufamy, że przyjmiesz to jak Matka i dasz naszym duszom i sercom niezmącony pokój! Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
Dzień trzeci — 9 lipca
„Matka nigdy nie odchodzi — ani od kołyski, ani z Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Mistrzyni Karmelu i Matko nasza, prze­pełniona dobrocią dla nas, która raczyłaś przyjąć ofia­ry złożone Ci przez synów Twego zakonu, błagamy Cię, o Pani nasza, przemień nasze dusze w świątynie Boga żywego, aby przyozdobione kwiatami cnót i do­brych uczynków mogły godnie przyjąć Boski Maje­stat; abyśmy wielbiąc i miłując Boga, mogli wiernie Mu służyć i nigdy naszych świątyń duszy nie skalać grzesznym przywiązaniem do stworzeń.
O Matko! Tyle w nas słabości, tyle nędz i mroków! Ty możesz umocnić nasze dusze i serca. Zawierzamy Ci całkowicie. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
Dzień czwarty— 10 lipca
„Równowaga stojącej pod krzyżem Maryi pomaga całemu światu”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Chwało Karmelu i Matko nasza, która w do­wód szczególnej miłości do dzieci odzianych Twą świę­tą szatą, raczyłaś zaszczycić je mianem Twego najsłod­szego Imienia, prosimy Cię pokornie, obudź w naszych sercach pragnienie, abyśmy we wszystkich uciskach i dolegliwościach życia u Ciebie szukali wsparcia, ulgi i pociechy. Zachęcaj nas Twym życiem i przykładem do pełnienia dobrych uczynków i spraw, o Matko Miło­sierdzia, abyśmy naśladując Twoje święte cnoty, stali się godni zaszczytnej nazwy synów Twoich; abyśmy zapisani zostali w księdze żywota, pomiędzy Twymi dziećmi i braćmi Jezusa Chrystusa.
Usłysz nasze błagania. Ty na Kalwarii w wielkim bólu stałaś się dla nas Matką. Ty najlepiej rozumiesz nasze cierpienia. Osłaniaj nas przed pokusami złego i zaprowadź nas do Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
Dzień piąty — 11 lipca
„Jak bardzo postać Maryi promieniuje światu właśnie dziś, gdy tylu mądrych i roztropnych ludzi żenuje się mówić o ubożuchnym Dziewczęciu, które Bóg wypa­trzył sobie w Nazarecie i uczynił Matką Syna Swego”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Twierdzo Karmelu, która pośród ataków nieprzyjacielskich osłaniałaś tarczą swej opieki zakon karmelitański i ocaliłaś go od upadku, prosimy Cię po­kornie, o Pani i Orędowniczko nasza, broń nas od nie­przyjaciół duszy i ciała: abyśmy służyli Bogu w poko­ju i bezpieczeństwie na większą Jego cześć i na chwa­łę Twoją.
Królowo Karmelu! Przychodzimy do Ciebie i skła­damy w Twoje Matczyne dłonie nasze przyszłe losy, losy Kościoła i naszej Ojczyzny. Ulżyj nam w dźwi­ganiu krzyża, który nosimy, i ukaż blask zwycięstwa prawdy, dobra, piękna i pokoju. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
Dzień szósty — 12 lipca
„Bóg nie chce inaczej udzielać się światu, jak tylko z ramion Maryi”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Królowo Karmelu i Matko nasza, która swe­go wiernego sługę Szymona zaszczyciłaś świętym Szkaplerzem — znakiem zbawienia i synostwa Twe­go, przyobiecując niezliczone zdroje łask i błogosła­wieństw Bożych tym wszystkim, którzy będą poboż­nie tę szatę nosić i należycie wypełniać obowiązki swego powołania, a naśladując Twoje święte cnoty, będą się stawali wiernymi Twoimi sługami, spraw, abyśmy przez wierność podjętym zadaniom, korzystali w życiu i po śmierci z Twoich obietnic, a przez to zo­stali dopuszczeni do chwały wiecznej.
Spraw, Królowo Szkaplerza świętego, aby nosząc Twój Szkaplerz, dusze nasze upodabniały się coraz bardziej do Ciebie, a przez Ciebie do Chrystusa, i aby wzrastała w nas ufność, że Ty każdej naszej potrzebie zaradzisz i osłonisz przed burzami życia. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
Dzień siódmy — 13 lipca
„Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemie, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Strażniczko Karmelu i Matko! Tyś nas za­pewniła, że święta Twa suknia, jeżeli ją godnie nosimy, będzie nam puklerzem i tarczą przeciwko pociskom nieprzyjacielskim i że uchroni nas od wszelkiego zła. Prosimy Cię gorąco: niech nas zachowa Twoja potęż­na obrona nie tylko od niebezpieczeństw ciała, ale przede wszystkim od niebezpieczeństw duszy i wiecz­nego potępienia. Spraw za swoją przemożną przyczy­ną, abyśmy nie popełnili takiej winy, przez którą mo­glibyśmy być odrzuceni przez Boga.
Kornie upadając przed Tobą, ufamy, że nie będzie takiego bólu, którego byś nie ukoiła, nie będzie takiej zasadzki, której byś nie oddaliła, bo jesteś najbardziej kochającą Matką. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
Dzień ósmy — 14 lipca
„Po Bogu w Trójcy Jedynym, nie mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego. Gdy wiec szukamy w naszych myślach modlitewnych, z kim mielibyśmy rozmawiać, komu mielibyśmy się zwie­rzyć, z kim naszą samotność dzielić, to chyba z Nią”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Ozdobo Karmelu i Matko nasza! Dając nam tę szlachetną odznakę Twojej miłości — Szkaplerz święty, nie tylko chciałaś widzieć w nas swoje sługi, ale zapragnęłaś jeszcze przybrać nas za swoje córki i za swoich synów i raczyłaś nas tak nazwać. Błagamy Cię, wyjednaj nam u Jezusa tę łaskę, abyśmy nigdy nie byli dla Ciebie powodem smutku, ale Twoją rado­ścią i Twoją chwałą!
Chcemy też być dobrymi Twymi braćmi, jak tego sobie życzyłaś. Dzięki pomocy takiej Matki, która wszystko rozumie — wyzwolimy się ze wszystkiego, co nas od Ciebie oddala, co nie podoba się Chrystuso­wi Panu. „Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas”. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
Dzień dziewiąty— 15 lipca
„Matko Kościoła!… Daj nam odradzać się wciąż ca­łym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmart­wychwstaniu Twego Syna”.
Jan Paweł II
Maryjo, Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wie­my, że nigdy nie opuszczasz wiernych swoich. Spraw, abyśmy zawsze byli wierni Tobie. Opiekuj się naszy­mi sercami, oczyść je z wszelkich brudów grzechowych, przystrój je w wonne kwiaty cnót. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze, aby w godzinie śmierci naszej szatan odstąpił od nas, widząc Jezusa w naszych sercach. A kiedy dusze nasze rozłączą się z ciałami, daj nam pociechę oglądania Twego święte­go Oblicza i zaprowadź nas do przybytku wiecznego szczęścia.
Matko Szkaplerza świętego! Przyobiecałaś, że nie będzie potępiony ten, kto pobożnie nosił Twój Szkaplerz. Przypominaj nam nieustannie o tym, abyśmy w ostatniej godzinie ziemskiego życia ucałowali Twój znak zbawienia i stali się uczestnikami wiecznej chwa­ły. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej
(na zakończenie nowenny)
Bogarodzico Dziewico! Królowo Szkaplerza świę­tego i Matko nasza! Nieustannie przywołujesz nas do Siebie.
Pani i Królowo nasza!
Jak niegdyś przez dar Szkaplerza świętego ocaliłaś swój umiłowany zakon karmelitański od rozbicia i upadku, a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki, tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odcho­dzącej od Boga jako znak pojednania i ratunku dla świata.
Bądź ocaleniem dla całej ziemi, Kościoła i naszego narodu. Odnów znaki i powtórz cuda! Otrzyj łzy cier­piącym, ochraniaj niewinność dzieci, broń wiary świę­tej w sercach młodzieży; rodzinom naszym uproś po­kój i miłość wzajemną, i ducha ofiary!
Naszej całej Ojczyźnie, którą tak bardzo umiłowałaś, błogosław od tronu Twej łaski. Niech będzie pociechą dla Twego Serca!
Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców na­szych, byśmy Cię mogli chwalić teraz i w wieczności. Amen.

NOWENNA DO BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ

W Imię Ojca i Syna i Ducha Święto.
O Boże, pomnóż Twe łaski dla tych, którzy o nie prosić będą, z ufnością
pokładaną w pomoc bł. Marii Teresy. Niech naśladowanie jej cnót i uczynków
gorliwości jakie pełniła w swym życiu zapewni nam Twoje błogosławieństwo.
Bł. Maria Teresa przez swe wstawiennictwo niech będzie jeszcze jedną więcej
opiekunką, która będzie nas wspierać w kłopotach i smutkach tego życia, a
szczególnie niech wyprosi łaskę ………… (tu wymienić swą prośbę) oraz
dopomoże nam do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen

Nowenna do bł. Piotra Jerzego Frassatiego

Do poniższych rozważań można dołączyć dowolną modlitwę, np. dziesiątkę różańca.

Dzień pierwszy

Jezus mówi:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

Piotr Jerzy odpowiada:

Wiara dana mi przez chrzest przemawia do mnie pełnym głosem: sam jeden nie dokonasz niczego, ale jeśli Bóg będzie ośrodkiem każdego twojego działania, wtedy dojdziesz do celu.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, naucz mnie prawdziwego ubóstwa w duchu.
Pomóż mi zrozumieć, że Bóg troszczy się o mnie i prosi w zamian o opiekę nad innymi, zwłaszcza tymi, którzy jej potrzebują. Bądź mi przewodnikiem na drodze podejmowania decyzji w moim życiu w taki sposób, by okazało się, że ważniejsze jest służenie Bogu i bliźniemu od gromadzenia dóbr materialnych i pięcia się w górę na drabinie społecznej. Obdarz mnie szczególną miłością do biednych i chorych.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o Twoje wstawiennictwo u Boga, który jest Miłośnikiem biednych, o to, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego dobrobytu. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (opowiedz o swojej intencji)

Dzień drugi

Jezus mówi:

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”.

Piotr Jerzy odpowiada:

Nasze życie, aby być chrześcijańskim, musi być nieustanną ofiarą, która jednak nie ciąży nam, jeśli tylko pomyśli się, czym są te nieliczne lata przeżyte w bólu w porównaniu z szczęśliwą wiecznościąm gdzie radość nie będzie miała ni miary, ni końca i gdzie znajdziemy pokój, jakiego nawet niepodobna sobie wyobrazić.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, naucz mnie, że jeśli chce doznać prawdziwej radości, muszę wpierw zapłakać. Ukaż mi, jak stawić czoła smutkowi, a nie unikać go lub udawać, że nie istnieje. Pomóż mi wejść w każdy obecny smutek, aby moja dusza mogła się oczyścić i wypełnić Bożym pokojem.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest Pocieszycielem, o to, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (przedstaw swoją prośbę)

Dzień trzeci

Jezus mówi:

„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”.

Piotr Jerzy odpowiada:

Przemocą sieje się nienawiść i zbiera się potem nieszczęsne owoce takiego siewu. Z miłosierdziem sieje się w ludziach pokój, lecz nie pokój tego świata, ale prawdziwy pokój, jaki może dać tylko wiara w Chrystusa, spajając nas więzami wzajemnego braterstwa.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, naucz mnie domagać się prawego dziedzictwa jako dziecko Boga i spadkobierca Jego Królestwa. Pokaż mi swoim własnym przykładem, jak być powściągliwym w gniewie i łagodnym w kontaktach z innymi. Pomóż mi ukazywać pokój Jezusa Chrystusa przez mówienie słów pokoju i poprzez życie duchem pokoju.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest cichy i pokornego serca, o to, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (powierz mu swoją sprawę)

Dzień czwarty

Jezus mówi:

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni””.

Piotr Jerzy odpowiada:

Co za niezmiernie cenną rzeczą jest zdrowie, którym się cieszymy. Powinniśmy je oddać w służbie tym, którzy go nie mają, gdyż w przeciwnym razie zdradzilibyśmy ten wielki dar Boży.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, pomóż mi szukać Bożej sprawiedliwości, Jego planu dla mojego życia i dla zbawienia świata. Pokaż mi drogę do pełnego poddania się miłości, abym niczego więcej nie pragnął prócz służenia Panu i Jego Królestwu. Prowadź mnie do stołu miłości, gdzie będę zaspokojony.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest prawy i sprawiedliwy, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (powiedz, o co prosisz)

Dzień piąty

Jezus mówi:

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Piotr Jerzy odpowiada:

Św. Paweł mówi: „Miłość Chrystusa przynagla nas”. Bez tego ognia, który powoli powinien wypalać naszą osobowość, aby nasze serca biły tylko dla cierpień innych ludzi, nie bylibyśmy chrześcijanami, a cóż dopiero katolikami.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, przez przykład twojego miłosierdzia, naucz mnie, jak otworzyć moje serce dla potrzebujących, a szczególnie ubogich i chorych. Ukaż mi, jak otaczać miłosierdziem zarówno przyjaciół, jak i wrogów, tych, którzy mnie kochają, jak i tych, którzy tego nie czynią. Pomóż mi być odbiciem Bożego miłosierdzia, szczególnie w słowach i w przebaczeniu.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego dobrobytu. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (przekaż mu swoją prośbę)

Dzień szósty

Jezus mówi:

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.

Piotr Jerzy odpowiada:

Proszę, módl się trochę za mnie, aby Bóg dał mi żelazną wolę, która się nie ugnie i nie zawiedzie Jego zamysłów.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, prowadź mnie ścieżką czystości, bowiem tylko ci, którzy są czystego serca, mogą oglądać twarz Boga. Pomóż mi być wiernym przymierzu, które zawarłem z Bogiem na chrzcie świętym. Chce być zawsze lojalnym wobec Jego przykazań i w ten sposób ofiarować mu szczere uwielbienie. Swoim życiem pokaż mi, jak być człowiekiem mającym jedno niepodzielne serce i jak całkowicie i bez zastrzeżeń poświęcić się głoszeniu Królestwa Bożego tutaj na ziemi.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest czystą miłością i świętością, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (opowiedz mu, o co prosisz)

Dzień siódmy

Jezus mówi:

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”.

Piotr Jerzy odpowiada:

Składam ci najlepsze życzenia, raczej tylko jedno, ale myślę, że jedyne, jakie prawdziwy przyjaciel może złożyć drogiemu przyjacielowi: pokój Pański niech zawsze będzie z tobą, bo jeśli co dzień będziesz posiadał pokój, zaiste będziesz bogaty.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, pomimo codziennych zmagań odnalazłeś pokój przez coraz pełniejsze odkrywanie, że można czuć się na swoim miejscu w pracy, nauce, zabawie, w modlitwie prywatnej i wraz z innymi, w ciszy i w piosence, w śmiechu i w poważnych rozmowach z przyjaciółmi. Prowadź mnie do wewnętrznego pokoju, który uczyni mnie zdolnym do dzielenia się nim z innymi.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest naszym pokojem, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (proś odważnie i ufnie)

Dzień ósmy

Jezus mówi:

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie”.

Piotr Jerzy odpowiada:

Życie bez wiary, bez dziedzictwa, którego się broni, bez trwałej walki o prawdę – to nie jest życie, lecz wegetacja.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, naucz mnie zachować milczenie w obliczu osobistego poniżenia i niesprawiedliwej krytyki. Pokieruj mną, abym miał taką odwagę stania po stronie Bożej prawdy, jaką ty miałeś. Pomóż mi być wiernym Bogu we wszystkim, aby Jego wola dokonała się w moim życiu i przez nie. Pokaż mi, jak wytrwać w walce o to wszystko, co jest dla mnie święte i prawe.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest źródłem łaski i prawdy, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (przedstaw swoją prośbę)

Dzień dziewiąty

Jezus mówi:

„Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają, prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, gdyż wasza nagroda jest w niebie”.

Piotr Jerzy odpowiada:

My, którzy przez łaskę Boga jesteśmy katolikami, musimy uzbroić się do walki, którą z pewnością będziemy musieli stoczyć, aby wypełnić nasze powołanie i ofiarować naszemu krajowi, w niezbyt odległej przyszłości, szczęśliwsze dni i moralnie zdrowe społeczeństwo. Aby to osiągnąć, musimy stale się modlić o otrzymanie łaski od Boga, bez której wszystkie nasze wysiłki staną się bezużyteczne.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, pokaż mi, jak znieść cierpliwie wszelkie przeciwności. Pomóż mi zaakceptować cierpienie, które zadają mi inni z powodu mego pragnienia bycia wiernym Jezusowi.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który ochrania niewinnych, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (przypomnij mu, czego ci potrzeba)

Źródło: https://swieccy.dominikanie.pl/

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ

Modlitwa zawierzenia (do codziennego odmawiania)
Maryjo, Matko Najświętszej Rodziny z Nazaretu, obecna pośród nas w znaku licheńskiego obrazu, pozdrawiamy Cię, Bolesna Królowo Polski. Stajemy przed Tobą z żywą wiarą i ufnością w Twoją dobroć Wychowawczyni i Opiekunki rodzin, aby zawierzyć Ci nas samych i wszystkie sprawy drogie naszym sercom. Bolesna Matko Licheńska, otaczaj nas swoją opieką w chwilach choroby i cierpienia, abyśmy umieli wtedy zawierzyć Bożej Opatrzności i doświadczali pociechy miłującego Boga. Matko Zbawiciela, bądź Gwiazdą nadziei i jedności w naszej codziennej pielgrzymce do domu Ojca w niebie. Amen.

Bolesna Królowo Polski – módl się za nami!
Wzywająca do pokuty –
Nauczająca modlitwy różańcowej –
Ratująca karanych za grzechy –
Wspomagająca ciężko pracujących –
Słynąca łaskami w licheńskiej świątyni –
Bolesna Królowo Polski – dziękujemy Tobie!
Za miłosierdzie Twoje nad ludem polskim –
Za objawienie się z Orłem Białym na piersiach –
Za Obraz Cudowny, źródło łask nieprzeliczonych –
Za uzdrowionych i nawróconych –
Za uratowaną wiarę i wolną Ojczyznę –
Matko Boża Licheńska – przepraszamy Ciebie
Za to, że byliśmy głusi na Twoje wezwanie do pokuty –
Za to, że płakać musiałaś nad złością naszą –
Za grzechy pijaństwa i niezgody, raniące Twe serce –
Za podeptanie wierności małżeńskiej –
Za lekceważenie dnia świętego –
Matko Boża Licheńska – błagamy Ciebie
Abyś niewierzącym wyprosiła nawrócenie –
Abyś udzieliła pokoju dniom naszym –
Abyś była wsparciem w próbach naszego życia –
Abyś chorym i głodnym pomocy udzieliła –
Abyś smutnych i nieszczęśliwych pocieszyć raczyła –
Abyś nam w godzinie śmierci bramy niebios otworzyła –
Bolesna Królowo Polski – otocz nas swą opieką!

Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Ukrzyżowany z Tobą najboleśniejszaś między niewiastami
i owoc żywota Twojego Jezus Bolesny. Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, nam, krzyżującym Syna Twego, uproś łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

1. Przepowiednia Symeona

Pierwszy dzień nowenny

Wśród matczynych radości przepowiedział Ci Bóg przez usta Symeona przyszłe

Twe cierpienia. Po raz pierwszy miecz boleści przeszył Serce Twoje, w duchu zaś krwawą złożyłaś ofiarę, postanawiając posłusznie iść za wolą Opatrzności. Matko Najświętsza, przepowiednia ta była dla Ciebie źródłem wielu cierpień, ale i wielkich zasług. Dla tych zasług wyjednaj nam, prosimy Cię, łaskę zupełnego pogodzenia woli naszej z wolą Bożą we wszystkich próbach i doświadczeniach, jakie Bóg na nas zsyła. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

2. Ucieczka do Egiptu
Drugi dzień nowenny

Do cierpień i niewygód w stajni Betlejemskiej, które przez miłość Twą do
Syna znosiłaś, dołączyły się jeszcze niebezpieczeństwa i niewygody
ucieczki do obcej krainy. Ty jednak, o Maryjo, bez najmniejszego
szemrania wybrałaś się w drogę wskazaną Ci przez samego Boga
i z dziecięcą ufnością oddałaś się Jego przewodnictwu. Obyśmy i my uprosili
sobie u Boga łaskę ufnego powierzania Mu swej woli w cierpieniach, wytrwania w posłuszeństwie i ufności w Jego pomoc.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

3. Utrata dwunastoletniego Jezusa
Trzeci dzień nowenny

Jednej tylko, o Maryjo, nie doznałeś boleści, której przyczyną jest niewdzięczność i występek dzieci. Mimo to przez trzy dni, dręczona straszną obawą, musiałaś szukać swego Boskiego Syna. Szczerze, o Maryjo, współczujemy Twej trosce o Boskie Dziecię i przez zasługi, jakieś nam przez to wyjednała, uproś nam łaskę, by za Twoim przykładem wszyscy rodzice wypełniali obowiązki swoje wobec dzieci, przełożeni wobec podwładnych, podwładni wobec przełożonych z największą pilnością, wiernością i cierpliwością.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

4. Spotkanie na drodze krzyżowej
Czwarty dzień nowenny
Jakaż musi być boleść Matki, która Syna swego, Zbawcę świata, spotyka na drodze śmierci, otoczonego zgrają żołdactwa, sponiewieranego, upadającego pod ciężarem krzyża na ziemię. Przez boleść i gorycz Serca Twego uproś nam łaskę ofiarowania Bogu codziennych cierpień z takim uczuciem, z jakim Syn Twój znosił cierpienia na drodze krzyżowej i z jakim Tyś Brała w Jego męce udział.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
5. Śmierć Jezusa na krzyżu.
Piąty dzień nowenny
Krwawa śmierć Pana Jezusa na krzyżu i omdlałe z boleści Serce Matki stanowią wartość i cenę, za które rodzaj ludzki został odkupiony! Ty, o Maryjo, Matko Bolesna, Królowo męczenników, stałaś się męczeństwem miłości wyjednaj nam, Matko, gorącą miłość ku Synowi Twojemu, byśmy z wdzięcznością obchodzili pamiątkę Jego śmierci, z szczerą boleścią żałowali za swe grzechy i z Tobą żyć i umierać mogli.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
6. Zdjęcie z krzyża
Szósty dzień nowenny

O Matko bolesna, Maryjo! Syn Twój, którego jako dziecko tuliłaś do serca, znowu spoczywa na Twoim łonie. W objęciach Swych trzymasz martwe Ciało Syna, ofiarę najokrutniejszej męczarni. Naprawdę jesteś Matką boleści! O Maryjo! Okaż nam się Matką miłościwą w godzinie śmierci, kiedy każda radość życia w bojaźń się przemieni. Bądź wtedy Matką i Pocieszycielką naszą i zaprowadź nas do wiecznej szczęśliwości.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
7. Pogrzeb Jezusa
Siódmy dzień nowenny

Każdy krok na drodze cierpienia potęguje Twą boleść. Odrywają teraz Syna Twego z objęć Twoich i Ciało Jego składają do zimnego grobu. Lecz od tej chwili kończą się cierpienia Twoje i nadchodzi radosny poranek wielkanocny, który czyni Cię na zawsze szczęśliwą. Wyjednaj nam nadzieję, która dodawała Ci siły w najcięższych próbach, i spraw, byśmy przed obliczem Boga i Pana naszego stanęli jako Jego wybrani.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
8. Ucieczko grzeszników
Ósmy dzień nowenny

Spiesz Maryjo z pomocą biednym, wzmacniaj chwiejnych w wierze, pocieszaj strapionych i nieszczęśliwych, proś za nasz naród, wstawiaj się za kapłanami, zakonnikami i zakonnicami, nie zapominaj o niewiastach. Okaż się wszystkim Panią łaskawą. Ty stoisz przed obliczem Najwyższego, który tak hojnie łaskami Cię obdarował, uproś nam przebaczenie i zbawienie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
9. Prowadź do Jezusa
Dziewiąty dzień nowenny
Tu na ziemi narażeni jesteśmy na liczne utrapienia, doznajemy różnych przykrości. Wyciągnij nas z łez padołu i zaprowadź do krainy, gdzie Ty królujesz przy Ojcu, Twoim Synu i Duchu Świętym. Amen

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

KAŻDEGO DNIA NOWENNY
(można odmawiać przez 9 kolejnych dni lub w każdą środę)

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, Nieustającą Wspomożycielką?

Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i potrzebuję …………….. (przedstaw Matce Bożej twoje prośby).

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

WSPÓLNE BŁAGANIA
Za chorych, abyś ich uzdrowiła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
Za płaczących, abyś im łzy otarła,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

WSPÓLNE PODZIĘKOWANIA
Za uzdrowionych z choroby, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za pocieszonych w strapieniu,
Za ocalonych z rozpaczy,
Za wyzwolonych z mocy grzechu,
Za wysłuchanych w błaganiu,
Za litość nam okazaną,
Za miłość Twą macierzyńską,
Za dobroć Twą niezrównaną,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

WSPÓLNE PROŚBY
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych.

Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie,
Matko nasza najlepsza,
Pośredniczko nasza u Boga,
Szafarko łask wszelkich,
Matko świętej wytrwałości,
Tronie Miłosierdzia Bożego,
Wszechmocy błagająca,
Poręko naszego zbawienia,
Pogromczyni mocy piekielnych,
Kotwico naszej nadziei,
Umocnienie słabych,
Ucieczko uciśnionych,
Żywicielko głodnych,
Opatrzności ubogich,
Cudowna Lekarko w chorobach,
Ratunku ginących grzeszników,
Nadziejo zrozpaczonych,
Patronko misji świętych,
Wychowawczyni powołań kapłańskich,
Mistrzyni życia duchowego,
Strażniczko czystości,
Opiekunko rodzin,
Czuła Matko sierot,
Zbawienie umierających,
Pani naszych losów,
Przewodniczko pewna do nieba,
Obrona nasza na Sądzie,
Wybawicielko z czyśćca.

W. Tyś naszą ucieczką, o Pani!
O. Pomocą w ucisku i smutku!

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, pozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA ZA POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
Matko Nieustającej Pomocy, proszę za wszystkich potrzebujących pomocy, za cały Kościół święty i za całą nieszczęśliwą ludzkość. Zobacz, Królowo świata, jak wielka jest liczba potrzebujących, smutnych i cierpiących. Czy Ty nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? Czy nie jesteś Wszechmocą błagającą? Przecież nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. Okaż nam się Matką, spiesz z pomocą swoją w naszych potrzebach. Spiesz nam z pomocą swoją zawsze, a zwłaszcza w godzinie naszej śmierci. Amen.

AKT CODZIENNEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ
O Pani moja, o Matko moja, Tobie oddaję się cały, a na dowód mego oddania poświęcam dziś Tobie moje oczy, uszy, usta i serce, poświęcam całego siebie. Skoro więc jestem Twoim, o Dobra Matko, strzeż mnie i broń mnie jako własności swojej. Amen.

MODLITWA
Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconymi Bogu. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy. Amen

Nowenna przed uroczystością Maryi Wspomożenia Wiernych

Dzień I
15.05.2017

O Maryjo Najświętsza, potężna Wspomożycielko chrześcijan uciekających się z ufnością do tronu miłosierdzia Twego usłysz wołanie swojego ludu, który Cię błaga o pomoc potrzebną do ustrzeżenia się od grzechu i wszelkich okazji do niego wiodących.

Powtarzamy każdego dnia nowenny:
Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Maryjo Wspomożenie Wiernych
– Módl się za nami
Dozwól nam chwalić Ciebie Panno Święta
– Daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, który dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił, spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci walcząc za życia w godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Amen

Dzień II
16.05.2017

O Maryjo Najświętsza przemożna Królowo i Matko Kościoła, któraś poprzez wieki prowadziła bezpiecznie jego łódź wśród groźnych nawałnic spraw, aby jak najprędzej znikły wszelkie podziały wśród wierzących i rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz, Twój Syn Jezus Chrystus.

Dzień III
17.05.2017

O Maryjo Matko ukochana, któraś była potężna opiekunką Piusa VII i innych papieży, aż po dzień dzisiejszy osłoń płaszczem macierzyńskiej opieki Zastępcę Chrystusa na ziemi – Ojca Świętego. Ochraniaj go stale wśród wszelkich przeciwności, rozpalaj w nim moc ducha, bądź mu natchnieniem i przewodniczką, by mógł wszystkich ludzi dobrej woli zjednoczyć w Kościele Chrystusowym.

Dzień IV
18.05.2017

O Maryjo Królowo Apostołów weźmij w swą przemożną opiekę biskupów kapłanów i cały lud wierny. Wyproś im ducha wierności, doskonałego posłuszeństwa Ojcu świętemu i pałającą gorliwość o zbawienie dusz. Nade wszystko opiekuj się serdecznie misjonarzami, aby ich posługa przyczyniła się do umocnienia Królestwa Bożego na ziemi, do chwały Boga i zbawienia wszystkich w niebie.

Dzień V
19.05.2017

O Maryjo najświętsza Królowo Męczenników, któraś za swego życia ziemskiego doświadczyłaś najstraszniejszych cierpień wzmocnij naszą wolę w wiernej służbie Twojej, abyśmy z odwagą i przekonaniem spełniali swoje obowiązki religijne okazując się zawsze Twymi wiernymi dziećmi.

Dzień VI
20.05.2017

O Maryjo Wspomożycielko chrześcijan wyjednaj nam łaskę wytrwania w świętej wierze i zachowanie w sobie wolności synów Bożych. Ze swej strony przyrzekamy dołożyć wszelkich starań, by nasze życie było nieustanną ofiarą dla Boga naszego Ojca, ofiarą składaną poprzez Jezusa Chrystusa Syna Twego, który nam zapewnia wieczne zbawienie.

Dzień VII
21.05.2017

O Maryjo Najświętsza, Matko łaskawa i litościwa, któraś swym skutecznym wstawiennictwem tyle razy uwalniała lud chrześcijański od klęsk zbiorowych i kar doczesnych, ratuj nas przed zalewem niewiary i swobody obyczajów w skutek których dusze obojętnieją i oddalają się od Boga. Utwierdzaj dobrych, wzmacniaj słabych, przywołuj do pokuty słabych grzeszników.

Dzień VIII
22.05.2017

O Maryjo Najświętsza, Matko najczulsza swego Boskiego Syna, która na wieść o Jego zaginięciu szukałaś Go przez trzy dni i trzy noce ogarnięta trwogą, błagamy Cię spojrzyj z matczyną miłością na rzesze dzieci i młodzieży. Wspomożycielko niezawodna w sprawach wychowania, prowadź młode pokolenie do Jezusa Chrystusa. Dopomagaj mu kształtować się w atmosferze prawdy i miłości i strzeż je od zagubienia na drodze grzechu.

Dzień IX
23.05.2017

O Maryjo Matko najdobrotliwsza, któraś była w każdym czasie Wspomożycielką chrześcijan otaczaj nas Swą czułą opieką za życia, a szczególnie w godzinę naszej śmierci i spraw abyśmy kochając i czcząc Cię na ziemi, mogli śpiewać Twoje miłosierdzie w niebie.

Źródło:http://misjesalezjanie.pl/