Z całym światem

Każdego roku zbieramy się na skrzyżowaniu ulic Złotoryjskiej i Grunwaldzkiej, aby włączyć się do światowej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji pokoju na świecie oraz w intencjach wyznaczonych na dany rok:

 

  1. Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą. (Dz. 1521)
  2. Modlimy się o jedność. Widzimy głębokie podziały w Kościele Powszechnym, widzimy jaskrawo  to, co nas dzieli. Nie tylko to, co rozdziela wierzących i niewierzących, ale także to,  co   głęboko dzieli  naszą  wspólnotę.  Dlatego chcemy  prosić Pana  o dar jedności dla  Kościoła.,
  3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, za Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, oraz wszystkich rządzących.

 

W godzinie jedności, czyli w godzinie śmierci Jezusa, w godzinie niepojętego miłosierdzia, stanęliśmy na skrzyżowaniach ulic całego świata, aby prosić Boga o miłosierdzie dla nas samych i dla każdego człowieka.

 

F. G.

Udostępnij