Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy

6 grudnia 2017 r. w naszej Parafii św. Jadwigi Śląskiej, zakończyliśmy Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy wiary, które prowadziła Jadwiga Choroszy. 9 tygodni minęło szybko, konferencje, grupki dzielenia, na których mogliśmy usłyszeć, jak Słowo Boże działa w naszym życiu i sercach, jak nas przemienia i odnawia wiarę. To radosny czas przebywania z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Jednak ten czas się nie kończy. Czas działania Boga, w mocy Ducha Świętego trwa. Jezus Chrystus nasz Pan i Zbawiciel jest zawsze ten sam, Zmartwychwstały, żyjący w kościele, na wieki. Zaprasza nas do przyjaźni i miłości, do trwania w Jego łasce.

Kochani Parafianie, każda Eucharystia jest spotkaniem z Panem Jezusem, który z miłości do każdego człowieka, oddał swoje życie, byśmy byli dziećmi Boga Ojca, a nie żyli w niewoli grzechu.

Jezus Chrystus założył kościół i jak obiecał, dał nam Ducha Świętego, który nieustannie nas poucza, jak mamy żyć, by osiągnąć szczęście już tu na ziemi i życie wieczne odziedziczyć.

W naszej Parafii, obecnie w każdą środę po mszy świętej wieczornej, zostajemy na modlitwie, by uwielbić Boga, dziękować za wszystko co nam daje, prosić w naszych potrzebach. Spotkania prowadzi nasz Ksiądz Proboszcz Wiesław Walendzik.

Zapraszamy wszystkich Parafian i sympatyków, którzy pragną pogłębić wiarę i żywą relację z Bogiem i drugim człowiekiem.

Mieczysława

Tutaj zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

Udostępnij