Czas na życie

Czas na życie

Tam gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Boga, tam On sam jest pośród nich. W sumie, to już bez znaczenia ile osób ponad tą liczbę, bo moc modlitwy nie wynika z ilości zgromadzonych, lecz z obecności Boga. Z drugiej strony ważne jest, by było nas jak najwięcej, bo jest to świadectwem dla innych i umocnieniem dla nas.

Po raz kolejny Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Legnicy zorganizowało publiczną modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia za dzieci nienarodzone. Modlitwa będzie się odbywać codziennie pod pomnikiem Jana Pawła II przy katedrze legnickiej o godz. 15:00. Zapraszamy nie tylko młodzież, ale wszystkich, którzy mają czas. Taka publiczna modlitwa, świadectwo, jest bardzo potrzebna, ponieważ budzi właśnie świadomość i sumienie, także sumienia nas wierzących, często uśpione, zapominamy o misji głoszenia Dobrej Nowiny.

Nie tłumaczmy się brakiem czasu, czy złą pogodą. Życie jest jedno, także życie każdego dziecka w łonie matki. Teraz jest czas modlitwy, teraz jest czas na życie.

 

Feliks Grywaldzki

Udostępnij